Online felhasználók:
Oldalainkat 32 vendég böngészi


PDF  | Nyomtatás |

 

ÁSZF /Általános szerződési feltételek/


Cégünk minden erőforrásával arra törekszik, hogy a vásárlók megrendelését a lehető leggyorsabban minden gond nélkül teljesítse.Éppen ezért, a félreértések elkerülése végett kérjük, mielőtt rendelne, olvassa el az alábbi szabályzatot, mely az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban rövidítve ÁSZF) tartalmazza.

A webáruházunk értékesítési rendszere teljes egészében illeszkedik a törvényi előírásokhoz. A rendszer kialakítása oly módon történt, hogy a webáruház látogatója, továbbiakban Ügyfél és a webáruház üzemeltetője, továbbiakban, mint Szolgáltató jogai együttesen teljesüljenek, kötelezettségeik pedig, a közösen elérendő cél megvalósulása érdekében a másik fél érdekeit szolgálják, és azt ne sértsék. Az ide vonatkozó jogszabály a 2001. évi CVIII. Törvény, mely az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről rendelkezik.

Ezen rendelkezések értelmében az alábbaikról tájékoztatjuk jelen szolgáltatóval kapcsolatban:

AGORA LAKÁSTEXTIL WEBÁRUHÁZ az AGORA-Tex kft webáruháza.

székhelye: 4032 Debrecen, Jerikó u. 30.

telephelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 7.

Az AGORA Lakástextil Webáruház, mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikusa levelezési címe:(vevőszolgálati e-mail címe): Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Az AGORA-Tex Kft cégbejegyzése a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság mint Cégbíróság által a Cg. 09-09-016739 számon történt.

Szolgáltató adószám: 14725593-2-09

Az AGORA-Tex Kft, mint Szolgáltató a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KERESKEDELMI és IPARKAMARA érdek-képviselet tagja.

Az AGORA-Tex Kft az Országos Kereskedlmi Szövetség által elfogadott Kereskedelmi Etikai kódex iránymutatásának aláveti magát, ezen magatartási kódex elektronikus elérhetősége:

http://oksz.hu/kereskedelmi-etikai-kodex

Az AGORA-Tex Kft, mint Szolgáltató elektronikus tárhelyét biztosítja a MediaCenter Hungary Kft (székhelye: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6, igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikusa levelezési címe Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

1.) Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége

Az űrlap alján lehetőség van ezen Általános Szerződési Feltételek, továbbiakban ÁSZF, áttanulmányozására. A megrendelő űrlapon az Általános Szolgáltatási Feltételek linkre kattintva olvasható a szerződés. Ezen kívül lehetőség az oldal tetején a vízszintes menüsor ÁSZF menüpontjára kattintani, ahol az Ügyfél ezt elolvashatja, kinyomtathatja, letöltheti azt saját adathordozójára).

2.) Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása

Az EKtv. 5.§ (2) bekezdése értelmében az alábbakról tájékoztatjuk tisztelt igénybe vevőket:

A szerződés elektronikus utón történő megkötéséhez a következő technikai lépéseket kell megtennie:

 

  1. Terrmékek kivállasztása a termékkínálatból a webáruház bal oldalán található menüből lehetséges. Az itt található termékek feltüntetett ára tartalmazza a 27% általános forgalmi adót. A termékek ára egy egységre vontakozik, egy darab, egy csomag, ágyneműknél egy garnitúra, szöveteknél, karnisoknál egy folyóméter termék ára.
  2. Az igénybe vevő által kiválasztott termék a virtuális kosárban történő behelyezése.
  3. A weboldal jobb felső sarokában elhelyezett kosár gombra kattintva ellenőrizheti annak tartalmát és tetszőlegesen vátoztathatja annak tartalmát.
  4. Ammenyben a kosár tartalma megfelelő, akkor a "Kassza" gombra szíveskedjen kattintatni.
  5. A következő ablakban kérem adja meg a regisztrációhoz szükséges adatokat, amennyiben korábban már járt nálunk a korábban már regisztrált azonosítóval beléphet, belépéskor el kell fogadni a webáruház használati feltételeit, ennek tartalmáról az ott mellékelt linken egy előugró ablakban tájékozódhat. A használati feltételek egyben az Általános Szerződési Feltételeknek felelnek meg (továbbiakban:ÁSZF), melyet az igénybe vevőnek a jelölő négyzetre történő kattintással kell elfogadnia, hogy Szolgáltató megrendelését elektronikus úton törtnő hiteles megrendelésnek tudja tekinteni. A jelölő négyzet kijelölésével Ügyfél vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételek rá vonatkozó jogszabályi és jelen rendelkezéseit elfogadja, annak minden pontjával egyetért. Az itt elfogadott szerződési feltételekkel a Vevő-Megrendelő és az AGORA Lakástextil Webáruház üzemeltetője, az AGORA-TEX Kft között a szerődés írásban megkötött szeződésnek minősül. Az itt kötött szerzősdés elektronikusan iktatásra kerül, a webáruház webtárhelyszolgáltatója által biztosított elektronikus tárolóhelyen elektrontikusan ikatatásra kerül. Az igénybe vevő által kötelezően megadandó adatok táblázatos formája az azonosítást teszi lehetővé, illetve arra szolgál, hogy az igénybe vevő megrendelésének azonosításához szükséges összes adat a Szolgáltató rendelkezésére álljon a megrendelés teljesítéséhez. Az itt található táblázat kitöltő alkalmazásban könnyen visszaellenőrizetőek az igénybe vevő adatai, a nem megfellő formátumban megadott adatokat a program automatikusan nem fogadja el és felhívja igénybe vevő figyelmét a helyes formátumu adatok megadására. A szerződés-megrendelés a Vevő-Megrendelő átal a szerződésben megadott elektronikus e-mail címére a megrendelés után azonnal elekrtonikus úton megküldésre kerül. Felhívjuk szíves megrendelőink figyelmét, hogy a megrendelsé kizárólag a megadott e-mail címre kerül megküldésre. Az itt megkötött szerződés utólag is hozzáférhető, amennyiben szüksége van rá, kérem vegye fel ezen kérésével az ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot. A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar.
  6. Belépés után feltárul a négy lépésből álló Termék megrendelése folyamat, mely négy lépésből áll. Első lépés a számlázási és szállítási cím megadása. Második lépés a szállítási mód kiválasztása. Harmadik lépés a fizetési mód meghatárózása. Negyedik lépés a rendelés megerősítése és itt írhatja meg nekünk egyéb megjegyzését is a rendeléshez. A rendelés megerősítése gombra kattintva elküldi nekünk rendelését. Erről a rendszerünk küld Önnek egy visszaigazoló üzenetet a rendeléskor megadott e-mail címére.

A megrendelés minden esetben egyszeri szolgáltatás, áru szállítására vontkozik, egyszer teljesítendő. Nem értendő rendeszeres, heti, havi, évi rendszerességű szállításra.

Az itt megrendelt termékek és azok árai igénybe vevőt nem jogosítják a későbbi megrendelése esetén árgaranciára.

 

A szerződés felmondásának feltételei:

Igénybe vevő a szeződéstől indoklás nélkül elálhat a termék kézhezvétele utáni 14 naptári napon belül.

Ezt megteheti a szerződés megkötését követen is anélkül, hogy a terméket szolgáltatást kézhez vette.

Írásban történő ellálás estén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell jutatnia a Szolgálttó telephelyére: Agora-Tex kft 4025 Debrecen, Petőfi tér 7.

Elállás esetén a Szolgáltató legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes összeget, valamint a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozásit választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállakozás nem köteles megtéríteni.

Az ellálást megrendelőnek írásban kell jeleznie, ezt megteheti a:

Az AGORA Lakástextil Webáruház, mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikusa levelezési címe (vevőszolgálati e-mail címe): Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Az AGORA-TEX Kft székhelyére küldött levélben (cím: 4032 Debrecen, Jerikó u. 30.)

A fogyasztó az ellállási/felmondási jogát gyakorolhatja a csatolt nyilatkozat-minta útján vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

 

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Letöltés innen!

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: AGORA-TEX Kft 4032 Debrecen, Jerikó u. 30.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére

vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ...................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ...............................................................

 

A fogyasztó(k) neve: ...................................................................

 

A fogyasztó(k) címe: ...................................................................

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)................................................

 

Kelt..........................................

 

A fenti dokumentumot jutassa el kitöltve részünkre, a lenti elérhetőségünk valamelyikére:

AGORA- TEX Kft

4025 Debrecen, Petőfi tér 7.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az AGORA-TEX Kft hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja,

illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét,

hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket,

illetve a szolgáltatást a AGORA-Tex Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

45.2014. (II.26) Korm renelet 25. §-a értelmében a fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

 

45.2014. (II.26) Korm renelet29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát:

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében,

amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; ezen termékek a következők Egyedi méret alapján konfekcionált függönyök, sötétítők, asztalterítők, Dán-rendszerű karnisok.

 

Az ÁSZF, melyet az Ügyfélnek a jelölő négyzetre történő kattintással kell elfogadnia, hogy Szolgáltató megrendelését elektronikus úton törtnő hiteles megrendelésnek tudja tekinteni.

A jelölő négyzet kijelölésével Ügyfél vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételek rá vonatkozó jogszabályi és jelen rendelkezéseit elfogadja, annak minden pontjával egyetért.

Az itt elfogadott szerződési feltételekkel a Vevő-Megrendelő és az AGORA Lakástextil Webáruház üzemeltetője, az AGORA-TEX Kft között a szerődés írásban megkötött szeződésnek minősül.

Az itt kötött szerzősdés elektronikusan iktatásra kerül, a webáruház webtárhelyszolgáltatója által biztosított elektronikus tárolóhelyen elektrontikusan ikatatásra kerül.

A szerződés-megrendelés a Vevő-Megrendelő átal a szerződésben megadott elektronikus e-mail címére a megrendelés után azonnal elekrtonikus úton megküldésre kerül.

Felhívjuk szíves megrendelőink figyelmét, hogy a megrendelsé kizárólag a megadott e-mail címre kerül megküldésre.

Az itt megkötött szerződés utólag is hozzáférhető, amennyiben szüksége van rá, kérem vegye fel ezen kérésével az ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.

A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar.

A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár, a megrendelt termékekek ellenértékét megrendelőnek ki kell fizetnie legkésőbb az áru átvételekor.

Az áruk árának elszámolt fizetési eszköze magyar forint, a fizetés kizárolag ebben a pénznemben történik, más fizetőeszközt nem áll módunkban elfogadni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 5.§ c) bekezdése alapján szabályozza.

A rendelések teljesítési helyeként kizárólag magyarországi postacímmel rendelkező helyek adhatók meg. A webáruház kizárolag Magyarország közigazgatási határain belül teljesít vevőrendeléseket,

az ezen határokon kívülről érkezett megrendeléseket, valamint ezen határokon kívűl megadott teljesítési helyű rendeléseket tárgytalannak tekinti és azt nem teljesíti.

3.) Megrendelés visszaigazolása

Szolgáltató az Ügyfél megrendelését írásban, az Ügyfél által megadott e-mail címre 48 órán belül visszaigazolja. Szolgáltató tájékoztatja továbbá Ügyfelet a kiszállítás várható időpontjáról is.

4.) Rendelés teljesítésének területe

A rendelés teljesítése Magyarország teljes területére érvényes, mely szállítási cím rendelkezik irányítószámmal.

5.) Rendelés teljesítésének módjai

SZÁLLÍTÁS

Az AGORA Lakástextil Webáruházban megrendelt termékek átvétele két módon történhet:

 

  • postai utánvéttel
  • a webáruház telephelyén történő személyes átvétellel.

 

Postai utánvéttel

A kiszállítását, a megrendelést követő, de legkésőbb 10 munka napon belül teljesítjük. A kiszállítás várható időpontjáról megrendelőinket értesítjük.

Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy egyes termékek esetén előforduló készlethiány vagy gyárátsi specifikáció miatt megrendelés teljesítése késhet, erről megrendelőinket telefonon értesítjük.

A termékek kiszállítását a Magyar Posta Zrt. és GLS csomagküldő végzi. A fizetés postai utánvéttel történik.

Webáruházunk rendelésenként egységesen bruttó 2500 Ft-ot számol fel postaköltségre, függetlenül a rendelés mennyiségétől.

Kivételt képeznek a 190cm-nél hosszabb terjedelmű csomagok (azon termékek esetén, mely termékek sérülés nélkül nem összehajthatóak, karnis, matrac),

melyeket bruttó 9000 Ft csomagküldési díjat számítunk fel, ezeket a rendelés beérkezése után automatikusan ráterheljük a megrendelés díjára.

A Megrendelő a túlméteretes csomag pótdíjáról minden esetben értesítést kap, melyben webáruházunk felhívja figyelmét a csomag méretére és annak csomagküldési díjtételének emelkedésére.

A Webáruház minden esetben megerősítést kér Megrendelőtől a csomag szállítási költségének a jóváhagyásáról. Webáruházunk a jóváhagyás után szállítja megrendelő részére a csomagot.

Kérjük, átvételkor ellenőrizze a csomag sértetlenségét. Amennyiben sérülést észlel a csomagoláson, kérjük, mérlegelje a sérülés mértékét, amennyiben az erősen sérült,

azt ne vegye át a kézbesítőtől, valószínűleg a termék is sérülhetett szállítás közben.

A webáruház telephelyén történő személyes átvétellel

Kedves vásárlónknak lehetősége van a nálunk rendelt termék személyes átvételére, melyet a 4025 Debrecen, Petőfi tér 7. szám alatti telephelyen tehet meg. Ez esetben nem számítunk fel szállítási, csomagolási költséget.

Az átvétel lehetséges időpontjáról megrendelőinkkel telefonon vagy e-mailba egyeztetünk.

6.) Fizetési feltételek

A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár, a megrendelt termékekek ellenértékét megrendelőnek ki kell fizetnie legkésőbb az áru átvételekor.

Az áruk árának elszámolt fizetési eszköze magyar forint, a fizetés kizárólag ebben a pénznemben történik, más fizetőeszközt nem áll módunkban elfogadni.

A webáruházban megrendelt áruk kifizetése az alábbi módon történhet:

postai utánvéttel, a csomag átvételekor.

Kifizetheti a rendelés díját készpénzben is, bármelyik OTP bankfiókban, cégünk bankszámlájára történő befizetéssel. Ez esetben is a szállítási költségből 500Ft  árengedményt adunk,

tehát a postázási költség Önnek bruttó 2000 Ft-ba kerül.

személyes átvétel esetén, készpénzes vagy kártyás fizetéssel is fizethet telephelyünkön.

7.) Ár meghatározás

Az AGORA Lakástextil-Webáruház oldalain található termékek árai magában foglalják az Általános Forgalmi Adót, melynek mértéke a termékeknél feltüntetett egységárának 21,26%-a.

az AGORA-Tex Kft, mint az AGORA Lakástextil-Webáruház üzemeltetője, a weblapon (www.lakastextil-webaruhaz.hu) közétett árak változtatásának jogát fenntartja, a módosítások a weblapon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba.

A módosítás a már megrendelt termékek vételárát visszamenőleg nem befolyásolja, a megrendelt termékek a megrendelésben feltüntetett áron kerülnek kiszállításra.

Ügyfél utólagos árengedményt nem kérhet Szolgáltatótól, a megrendelés utáni, számára kedvezőtlen árváltozás esetén sem.

8.) Sikertelen kézbesítés

Az Ügyfél hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben az Ügyfelet terhelik.

Amennyiben a megrendelés visszaigazolása megtörtént a Szolgáltató részéről és az Ügyfél a megrendelés tárgyát képező terméket nem veszi át, ez esetben Szolgáltató jogosan követelheti Ügyféltől a szállítási költség teljes összegét, melyet Ügyfél köteles megfizetni.

9.) Ügyfélszolgálat, egyéb kérdések kezelése

Ha a fentieken kívül bármi kérdése felmerül, a Kapcsolat menüpont alatti üzenetküldő panel segítségével, vagy elektronikus levélben az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük.

Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Garancia, Szavatosság

Az AGORA Lakástextil Webáruházban értékesített termék a Vevőnek történő átadás előtt minőségi és méretvételi ellenőrzésen esik át, amely garantálja a termékek kiváló minőségét. Amennyiben a kézhezvételt követően megrendelőink a csomag kibontása és tartalmának megvizsgálása után Ön még sincs megelégedve a termék minőségével, akkor a 45/2014. (II.26)-es kormányrendelet alapján a rendelt termék átvételének napját követő 14 naptári napon belül elállhat a vásárlási szerződéstől.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26)-es kormányrendelet alapján az elkészült függönyök, sötétítők, asztalterítők, dán-rendszerű karnisok és egyéb méteráruból egyedi méretre konfekcionált termékek esetében megvásárlásától csak indokolt esetben állhat el (anyag- vagy mérethiba esetén). Egyéb esetben nem áll módunkban visszatéríteni a vételárat.

11.) Adatkezelési, adatvédelmi irányelvek

A Szolgáltató jelen weblapra (www.lakastextil-webaruhaz.hu) érvényes adatkezelési irányelveit minden oldal alján feltünteti és a leírtak szerint jár el.

Az AGORA-Tex Kft. bármely, - a weblap használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az AGORA-Tex Kft-nek., ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az AGORA-Tex Kft. – a cég saját érdekeit figyelembe véve, illetve az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa, tárolja és kezelje azt.

12.) Panaszkezelés módja

Amennyiben Önnek bármilyen észrevétele van a kiszolgállással, a termékekkel kapcsolatban kérem forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal.

Az AGORA Lakástextil Webáruház, mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikusa levelezési címe (vevőszolgálati e-mail címe): Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Kérem írja meg panaszát, hogy tudjunk Önnek segíeteni a panasza megoldásában. Kérem adja meg elérhetőségét, hogy kollégáink mielőbb felvegyék Önnel a kapcsolatot.

Tájékoztatjuk tisztelt igénybe vevőket, hogy jogában áll panaszával a helyileg illetékes békéltető testülethez forgulni. Cégünknek kötelező együtmüködési kötelezettsége van a testületi eljárásban. A békéltető tesület elérhetősége:

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Tel: 52-500-710, 52-500-745

Fax: 52-500-720

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a rendeletben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Továbbá Igénybe vevőnek lehetősége van az Online Vitarendezési Platformhoz (ODR) fordulni, ahol szintén kezdeményezheti az ügye bíróságon kívüli rendezését. Ezen oldalon online vásárolt termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszait rendezheti. Az Európai Unió támogatását élvezi.

ODR platform elérési linkje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

13.) Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szolgáltatási Feltételeket módosítani. Az esetleges módosítás a weblapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, szerződő felek - értékhatártól függően - a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Verzió: 2.0 Utolsó módosítás: 2017-04-26.

Jogi nyilatkozat

Adatvédelmi irányelvek

 

 
Az Ön kosara pillanatnyilag üres.
Amennyiben
kérdése merülne
fel termékeinkkel
vagy
szolgáltatásainkkal
kapcsolatban
tegye fel kérdéseit ügyfélszolgálatunknak.
Ár: 3 380 Ft 2 880 Ft

Ár: 5 800 Ft 4 990 Ft

Ár: 3 380 Ft 2 880 Ft

Ár: 1 600 Ft 1 390 Ft